727 953 432

Individuální

Event Timeslots (4)

Úterý
-
Po dohodě s učitelem

Čtvrtek
-
Po dohodě s učitelem

Pondělí
-
Po dohodě s učitelem

Středa
-
Po dohodě s učitelem