727 953 432

Rozvržení studijních-cvičebních skupin

Aby studium v naší škole bylo kvalitní, směřovalo od jednoduššího k tomu pokročilému až k onomu mistrovství a černému pásu, jsou žáci rozděleni do skupin podle pokročilosti a přístupu k Budō jako ke své „cestě“.

WAKATE – začínající

V této skupině jde o úvod do světa bojových umění, je třeba zvládnout etiketu a chování v dódžó, základní postoje, pohyby, pády a základní provedení jednotlivých technik jako jsou hody a porazy, páky a škrcení, kryty, údery a kopy. Vše směřuje k zvládnutí první zkoušky na technický stupeň 5. kyu – žlutý pás.

KOHAI – žáci mírně pokročilí

Ve skupině Kohai se cesta bojových umění stává postupně každodenní součástí běžného života. Na tatami žáci začínají řešit modelové situace a bojové aplikace a učí se široké škále technik a způsobů jak eliminovat protivníka. V této kategorii se již vyžaduje zodpovědný přístup ke studiu i ke škole jako takové. Ti kteří svou pílí, přístupem a vytrvalostí postoupí až do této skupiny, obdrží svitek vyjadřující legitimní příslušnost ke škole a k mistrovi a dostává se jim již individuálního přístupu jak od mistra – sensei, tak od pokročilých žáků školy.

SENPAI – pokročilí adepti Budō

Tito žáci prošli základním výukovým programem, jsou stálicemi a vzory celé komunity a mají tu výsadu – nosit HAKAMA,  jež vyjadřuje ctnosti, jimiž disponují a jež je charakterizují a utvářejí. Tato část oděvu je také zavazuje k souladu s přikázáními, jimiž se cesta Budō vyznačuje. Znají a dovedou používat široké spektrum nejrůznějších technik, dovedností a způsobů nejen k boji, ale i k práci se svým tělem a vědomím. Budō pro ně znamená životní cestu a jsou jim zde předávány vyšší principy, filosofie, a skryté faktory a znalosti, jež se předávají a prozrazují jen uvědomělým a vyrovnaným žákům. Tito žáci utvářejí školu a mnozí získávají praxi jako učitelé a lektoři ju-jutsu a bojového umění, aby mohli legitimně sami vyučovat, nebo si otevřít vlastní pobočku školy.