727 953 432

Podklady pro přípravu na zkoušky

Na této stránce najdete materiály, díky kterým se můžete lépe připravit na zkoušku a podívat se, co se od vás na který stupeň technické vyspělosti (STV) očekává. Zkouška na všechny STV obsahuje technickou i teoretickou část.

 • technická část – student předvede předepsané techniky dle Zkušebního řádu SBK
 • teoretická část – ústní zkouška

Zkušební řád pro technickou část zkoušky

Otázky teoretické části rozděleny do skupin dle STV

5. kyu a 4. kyu:

 1. Jak se jmenuje škola bojového umění, kde cvičíš?
 2. Jak se jmenuje bojové umění, které cvičíš?
 3. Co znamená v překladu bojové umění, které cvičíš?
 4. Co je Ukemi waza a co obsahuje?
 5. Jaké máme postoje?
 6. Co je Tai sabaki a k čemu se používá?
 7. Kolik máme technických stupňů a jaké k tomuto účelu používáme rozlišení?
 8. Jak se nazývají technické stupně pro studenty a jak pro učitele, mistry?
 9. Co je to Kamiza a k čemu slouží?
 10. Z jakého důvodu se ukláníme?
 11. Jak se nazývá úbor, ve kterém cvičíme včetně jeho součástí?
 12. Umět napočítat do 10 japonsky.
 13. Jak se nazývá základní pozice, ve které sedíte nejen při nástupu? A proč se provádí?
 14. Jaké typy akcí máme, k čemu slouží tyto akce a proč je nutné se jich zúčastňovat?

3. kyu a 2. kyu:

 1. Proč je nutné striktně dodržovat Reigi i Rinri?
 2. Co je Reigi?
 3. Co je Rinri?
 4. Jaký je rozdíl mezi asistentem, učitelem a mistrem?
 5. Na jaké části se dělí dōdžō? Jak se nazývají jednotlivé stěny v dōdžō?
 6. Jak se nazývá „hlavní mistr“ a jak „zakladatel cesty“?
 7. Kdo je Waka Sensei a jaká je jeho role?
 8. Co znamená Kiza a co je Seiza a jaký je mezi nimi rozdíl?
 9. S jakými druhy zbraní cvičíme?
 10. Umět napočítat do 20 japonsky

1. kyu a 1. dan:

 1. Co je Kaba Ryu No Gensoku?
 2. K čemu slouží Kaba Ryu No Gensoku?
 3. Proč cvičíš bojové umění v Kaba Ryu?
 4. Proč máme zavedené studijně-cvičební skupiny?
 5. Jaký je význam technických stupňů?
 6. Proč se technické stupně používají?
 7. Proč praktikovat bojové umění tradiční formou?
 8. Japonské počítání (řadové, číslovky).
 9. Jaké je systémové rozdělení technik?
 10. Co je Budō?
 11. Znalost slovíček a pojmů používaných v dōdžō.
 12. Jaké jsou hlavní směry a dělení boj. umění a sportů?
 13. Proč boj. umění a ne sport?
 14. Právní základ sebeobrany.