727 953 432

Děti a mládež

Děti a mládež v naší škole cvičí v samostatné skupině a je jim věnována největší pozornost a péče. Nejde jen o výuku a zvládnutí pohybů a technik, ale i o osobní rozvoj, sounáležitost s komunitou a jsou zde vštěpovány základní morální vlastnosti a pojmy jako ohleduplnost, pravdivost, úcta a další.

Cvičení probíhá 2-3x týdně a děti jsou na cvičení rozděleny do skupin podle věku a pokročilosti.

Do této kategorie patří děti od 6 do 14 let, poté přecházejí do kategorie dospělých.

Naším cílem je, aby každý cvičenec měl možnost dosáhnout černého pásu a také stát se mistrem – legitimním učitelem Budō.

Kromě pravidelných hodin na tatami v týdnu pro děti a mládež připravujeme mnoho aktivit i o víkendech, jako jsou stáže a návštěvy v jiných školách a městech a pobytové letní i zimní tábory.

Předškolní pohybová průprava pro děti od 3 do 6 let

V předškolní průpravě se zaměřujeme na zdravý tělesný rozvoj, schopnost koncentrace a adaptace na prováděnou pohybovou aktivitu.

Děti zde zvládnou základní motoriku vědomého pohybu, gymnastiku, úpolové hry, pádové techniky, získají ohebnost, rovnováhu, prostorovou orientaci a základní návyky ke zdravému pohybu pod svou kontrolou. (nejvíce úrazů a nehod u dětí vzniká ztrátou kontroly nad svým pohybem).

Naučí se respektovat pravidla, lektora i ostatní děti ve skupině a přitom si začnou uvědomovat přirozeně svou individualitu.