727 953 432

Ceník

Děti a mládež do 18 let

Školné Výhody
12 měsíců 8000 Kč  1x stáž zdarma

Pro každého dalšího sourozence bude poskytnuta sleva 40%.

Dospělí

Školné Výhody
12 měsíců 9000 Kč  1x stáž zdarma

Možno nastavit rodinné školné dle počtu rodinných příslušníků.