727 953 432

Posts by Martin Březina

Duchovní cesta

„Stane-li se vaše touha tak mocnou, že na ni musíte stále myslet, že se vám stále a stále připomíná, že...