O škole Kaba Ryu

Tradiční škola ju-jutsu, vycházející ze směru kitō-ryū a Kodokan ju-jutsu. Škola zahrnuje celý obsah tohoto odvětví, včetně historie, filosofie a haragei.

Bojové umění chápeme jako prostředek k osobnímu rozvoji. Pomáhá nám být lepším člověkem. Ukázněným, uvědomělým, svobodným. Aby to člověk ale mohl pochopit, musí se oprostit od svého Ega. Musí se přijmout takový jaký je a pracovat na tom, jaký chce být.

KABA RYU je škola čerpající ze starých škol Ju Jutsu. Základními skupinami technik jsou:

Naše Ju Jutsu dává dnešním žákům, nejen vědomí sebejistoty v jakékoli krizové situaci, ale i určitý životní nadhled, moudrost, harmonii a klid. Upevňuje duševní i tělesné zdraví, rozvíjí tělesné schopnosti, jako sílu, rychlost, vytrvalost, ale i motoriku pohybů, kloubní pohyblivost a prostorovou orientaci.

Učí sebekázni, sebeovládání a schopnosti vnímání a koncentrace. Ju Jutsu vede především k pokoře, úctě a cílevědomému vytrvalému sebezdokonalování. Cílem studia Ju Jutsu totiž vůbec není být nejlepší. Cílem je najít sebe sama. Stát se lepším a vyrovnaným, ohleduplným a spokojeným člověkem. Najít svou Cestu. Chce-li člověk pochopit druhé, včas přečíst, odhadnout, vycítit protivníkův záměr a ovládnout jej a porazit, musí nejprve poznat a ovládnout sám sebe. Porazit vlastní slabosti a strachy

Naše škola vstoupila 1.9.2017 do organizace AJBA - All Japan Budō Association.

Logo AJBA

Motta školy:

"Onore ni katsu"
"Ju sei go"

Filosofie školy

V Kaba-ryu se věnujeme a studujeme tradiční ju-jutsu, s maximální snahou o zachování tradice, filosofie a jeho plného obsahu. Tímto se odlišujeme od různých sportovních pojetí, oddílů sebeobrany, baletních škol a divadelních souborů. Cílem našeho cvičení a studia není schopnost ubránit se, podat co nejlepší sportovní výkon, nebo stát se nejlepším bojovníkem. Naší jedinou prioritou není ani co nejlepší motorické provádění technik jako takových. Ani nám nejde jen o nějakou nezávaznou volnočasovou aktivitu. A i když naše konání mnohé z výše uvedených dílčích hodnot dříve či později obsáhne, nijak k tomu neulpíváme. Jde nám totiž o plný obsah. Jde nám o rozvoj a nalezení sebe sama. Utváření své vlastní cesty a tím osvobození mysli a ducha.

Členové Kaba ryu vytvářejí uzavřenou komunitu navzájem se respektujících lidí, vzájemně se podporujících na cestě stejným směrem. Lidí uznávajících vojenskou a duchovní hierarchii, potřebnou k harmonii, dosažení společného cíle, i cílů jednotlivců. Lidí stejně smýšlejících, vyznávajících totožné morální a duchovní hodnoty, kteří se ztotožňují s kodexem Bushidó a kteří tuto cestu nechtějí pouze předstírat, ale skutečně jí žít. Do této komunity nepatří ani upřednostňování vlastní velikosti a zájmů, ani předstírání něčeho, či faleš. Tímto sami žáci, společně i každý zvlášť, svým uvědoměním a přístupem tvoří atmosféru, hloubku, hodnotu, kvalitu a budoucnost školy a tím i Budó jako takového. Tak jako každý útvar či celek, jehož konzistenci a strukturu tvoří jednotlivé části, kdy každá má svůj nezaměnitelný účel, místo i svou hodnotu, tak stejně tvoří všichni členové školu tím čím je a jaká bude. Praktikování ju-jutsu je všeho prostředkem, i vyjádřením.

Kitō Ryū (起倒流)

Jedna ze škol Koryū. Jedná se o tradiční školu Ju Jutsu. Je založena na technikách páčení, škrcení a házení (Kansecu waza, Žime waza a Nage waza). Mnohé z těchto technik byly původně vyučovány v plné zbroji. Kitōryū se překládá jako „škola vzestupu a pádu.“ Zahrnuje princip energie „Ki“, a „Aiki“. Kitōryū učí: „Když jsou obě mysli spojené, silnější ovládá slabší.“ Stejně tak používá principu „Kuzushi no ri“ neboli „Princip vychýlení“

Spolupracujeme s

Agatsu Ryu Ju Jutsu PřerovJiu Jitsu a Karate BruntálTakeda Ryu OlomoucKido Ryu ChrudimZŠ Labyrint