727 953 432

Duchovní cesta

„Stane-li se vaše touha tak mocnou, že na ni musíte stále myslet, že se vám stále a stále připomíná, že jí už ani nemůžete a ani nechcete odolávat, pak jste opravdu ten nejsprávnější typ pro duchovní cestu. Nastupte jí ihned a už jí neopouštějte! Nejenže vás nikdy nezklame, ale přivede vás k největšímu a nejznamenitějšímu dobrodružství vašeho života. Duchovní cesta znamená, že si nejen uvědomíte pravý účel a smysl vašeho života, ale že se zároveň vydáte pro vás tím nejsprávnějším směrem k jeho realizaci.“

-duchovní cesta nezačíná v peruánských pralesech, nebo v Himalájích, či na Fuji za svítání…, začíná za soumraku a za svítání přímo v každém z vás…